wypadek na hulajnodze

Wypadki i kolizje z udziałem hulajnogi elektrycznej – odszkodowania

Hulajnogi elektryczne stały się już powszechnym środkiem transportu. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba ich użytkowników, a wraz z użytkownikami – wzrastają statystyki wypadków i kolizji. Otrzymujemy sporo zapytań o odszkodowania – zarówno gdy kierujący był ofiarą, jak i sprawcą zdarzenia.

Potrącenie przez samochód – odszkodowanie dla kierującego hulajnogą

Gdy do wypadku dochodzi z winy kierującego autem, poszkodowanemu użytkownikowi hulajnogi bez dwóch zdań przysługuje odszkodowanie za doznaną krzywdę:

  • cierpienie fizyczne,
  • ból, utratę zdrowia,
  • szkody niematerialne,
  • koszty leczenia
  • utracone dochody.

Z żądaniem odszkodowania można się zwrócić do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy (zakładając że miał OC) lub do samego sprawcy, choć wtedy istnieje ryzyko niewypłacalności.

W dwóch przypadkach z pomocą przychodzi poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:

  • jeśli pojazd był nieubezpieczony,
  • gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

Zdarzenie bez udziału pojazdu mechanicznego – odszkodowanie dla użytkownika hulajnogi

Przyczyną krzywdy użytkownika hulajnogi może być też:

  • inny kierujący hulajnogą,
  • rowerzysta,
  • problemy z nawierzchnią (np. dziura w drodze).

O ile da się udowodnić winę za wypadek rowerzyście lub drugiemu użytkownikowi hulajnogi, można dochodzić odszkodowania bezpośrednio od sprawcy (powołując się na art. 415 kodeksu cywilnego – „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”). Zazwyczaj sprawca ponosi koszty we własnym zakresie, ale zdarza się też, że korzysta z polisy obejmującej takie sytuacje.

Z kolei gdy do krzywdy użytkownika doszło na skutek nieprawidłowo utrzymanej nawierzchni (np. dziury w chodniku), odpowiada za nią zarządca drogi. Zarządcy dróg zwykle posiadają polisę OC, więc można skierować roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Warto w takich sytuacjach korzystać także z własnej polisy NWW, obejmującej upadki, wywrotki i zdarzenia.

Użytkownik hulajnogi sprawcą zdarzenia – odszkodowanie dla poszkodowanego

Gdy to kierujący hulajnogą wyrządzi szkodę innym użytkownikom ruchu z własnej winy, może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Hulajnogi nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, więc większość osób płaci poszkodowanemu z własnej kieszeni. Z uwagi na wysokie ryzyko wyrządzenia szkody podczas jazdy, warto pomyśleć o zakupie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Z odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę wyłączeni są wyłącznie kierujący hulajnogą do 13 r.ż.

Co istotne, nawet gdy użytkownik hulajnogi jest winny – może domagać się świadczenia w ramach polisy NNW.

Możliwość komentowania została wyłączona.