Szkody majątkowe i rzeczowe

Pomagamy uzyskać odszkodowania osobom, które poniosły szkody majątkowe nie ze swojej winy. Jesteś jedną z nich? Doradzimy, jakie kroki podjąć, by otrzymać rekompensatę.

Szkody majątkowe i rzeczowe - kluczeNajczęstszymi przyczynami szkód majątkowych i rzeczowych są m.in. pożary, kradzieże, zalania czy wypadki komunikacyjne. Jeżeli w trakcie tego rodzaju zdarzenia doszło do zniszczenia lub utraty mienia (dóbr rzeczowych) i nie wynika to z winy poszkodowanego, ma on prawo do otrzymania odszkodowania.

Szkody majątkowe powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych to najpopularniejszy rodzaj prowadzonych przez nas spraw. Za uszkodzone i zniszczone pojazdy oraz inne szkody rzeczowe możesz otrzymać odszkodowanie. Jeżeli zdarzenie spowodowało utracenie korzyści w następstwie zaistniałej szkody – również masz prawo ubiegać się o rekompensatę. Przykładem jest właściciel firmy budowlanej, któremu zostały zniszczone maszyny: nie ma możliwości przyjmowania kolejnych zleceń oraz zarabiania, więc jest to podstawa do złożenia wniosku o odszkodowanie.

Jedną z największych barier dla osób chcących ubiegać się o świadczenia jest niewystarczająca znajomość systemu prawnego. Gromadzenie potrzebnych dokumentów, specjalistyczne określenia i obiektywna ocena rozmiaru szkody mogą budzić niepewność. Rozumiemy to, dlatego nasz zespół zapewnia kompleksową pomoc i wsparcie prawników na każdym etapie współpracy. Z nami możesz liczyć nawet na zwrot kosztów powstałych w następstwie zaistniałej szkody.

Uszkodzenie pojazduSzkody majątkowe i rzeczowe - auto

Blisko 7-letnie doświadczenie naszego zespołu pokazuje, że towarzystwa ubezpieczeniowe często działają na niekorzyść poszkodowanego, zaniżając koszty likwidacji szkód. Pomożemy Ci zweryfikować ich ocenę, uzyskać pełne odszkodowanie oraz:

  • wyeliminować trudności związane z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę,
  • rozliczyć polisę AC lub likwidację szkody z OC sprawcy,
  • ustalić odpowiedzialność za spowodowanie szkody.

Metoda różnicowa, polegająca na porównaniu wartości dobra sprzed zaistniałego zdarzenia i bezpośrednio po nim, to najczęściej wykorzystywany sposób na ustalenie wysokości świadczenia za szkody majątkowe. Uzyskana różnica przyjmowana jest za wysokość kwoty należnego odszkodowania – wypłaconego w formie pieniężnej lub poprzez naprawę uszkodzonego przedmiotu.

Wypadki i zdarzenia losowe

Za szkody majątkowe powstałe w wyniku sytuacji losowych również można uzyskać odszkodowanie. Dotyczy to wszelkich strat materialnych spowodowanych w wyniku kradzieży samochodu lub z włamaniem do mieszkania. Wypadki i zdarzenia losowe obejmują również szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, na przykład powodzi czy pożarów.

W takich sytuacjach odszkodowanie wypłacane jest z polisy ubezpieczeniowej podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody.

Wielu z naszych Klientów już je otrzymało. Dołączysz do nich?

Poznaj historie klientów