Szkody osobowe

Utrata Twojego zdrowia, czasu i pieniędzy zasługuje na odpowiednią rekompensatę. Istniejemy, by ją dla Ciebie uzyskać.

Na szkody osobowe jesteś narażony w wielu miejscach i sytuacjach: przechodząc przez jezdnię, wykonując swoje obowiązki w pracy, prowadząc gospodarstwo rolne czy też leżąc na szpitalnym łóżku. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu nie powstał z Twojej winy – czy koszty leczenia powinieneś pokrywać z własnej kieszeni? Naszym zdaniem nie. Również według prawa możesz ubiegać się o rekompensatę. Bez względu na to, jakiego wypadku doznałeś – pomożemy uzyskać Ci należne odszkodowanie w wysokości adekwatnej do rozmiaru poniesionej krzywdy. Pamiętaj, że szkody osobowe to nie tylko obrażenia fizyczne, lecz również cierpienia i urazy psychiczne. Z naszą pomocą możesz otrzymać:
  • zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie dla ofiar wypadku, które ma na celu złagodzenie cierpień,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – obejmuje m.in. koszty leków i sprzętu ortopedycznego, zabiegów rehabilitacyjnych, a nawet wydatków związanych z przejazdami bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
  • zwrot kosztów opieki osób trzecich,
  • rentę – w przypadku potrzeby opieki zdrowotnej po wypadku, np. stałe koszty leczenia,
  • rentę uzupełniającą – wyrównuje różnicę zarobków do pensji przed wypadkiem,
  • zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu (szkoleń, kursów itp.) – jeżeli wskutek wypadku jesteś niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy
  • zwrot utraconych zarobków – przy krótkotrwałej niezdolności do pracy
Reprezentujemy Klientów, którzy doznali szkody osobowej w różnych sytuacjach: wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwach rolnych, poślizgnięciach i w wyniku błędów medycznych. Pomagamy uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie za doznane uszczerbki na zdrowiu – bez opłat i kosztów wstępnych.
Krok po kroku i od A do Z
Zajmiemy się prawnymi aspektami postępowania odszkodowawczego w Twoim imieniu. Zapewniamy niezbędne konsultacje i pomoc w dokumentacji poniesionej szkody. Aby zapewnić Ci maksimum komfortu, za Twoją zgodą wystąpimy w roli pełnomocnika i zadbamy o uzyskanie należnego odszkodowania. Wspieramy aż do momentu otrzymania decyzji o otrzymaniu rekompensaty.
Sprawdź naszą skuteczność – poznaj historie Klientów

Zobacz