Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Negatywne skutki psychicznego cierpienia po utracie bliskiej osoby mogą być wyjątkowo bolesne dla poszkodowanego i jego otoczenia. Pomagamy je złagodzić.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wypłacane jest za szkody psychiczne, duchowe oraz emocjonalne, a odszkodowanie za straty materialne.

To podstawowa różnica między zadośćuczynieniem a odszkodowaniem. Z prawnego punktu widzenia to dwa osobne świadczenia i bliscy zmarłego mogą ubiegać się o oba.

Argumentacja roszczenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

Od blisko 7 lat pomagamy w skutecznym uzyskiwaniu świadczeń. Jeżeli ucierpiałeś w wyniku śmierci bliskiej Ci osoby, ubieganie się o zadośćuczynienie możesz uargumentować:

 • cierpieniem i szkodą psychiczną,
 • subiektywnymi odczuciami, takimi jak: ból, osamotnienie czy tęsknota,
 • zaburzeniem dotychczas funkcjonującego modelu rodziny,
 • pogorszeniem stanu psychicznego swojego oraz bliskich.

Świadczenie z reguły zarezerwowane jest dla najbliższych członków rodziny, za których uznaje się małżonków, rodziców, rodzeństwo i dzieci. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Osoby będące w zażyłych relacjach ze zmarłym, nawet jeśli nie są członkami jego rodziny, mogą otrzymać świadczenie. Sąd analizuje ich stopień powiązania emocjonalnego ze zmarłym. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może więc zostać przyznane także:

 • dziadkom,
 • macochom i ojczymom,
 • konkubentom,
 • rodzeństwu przyrodniemu,
 • dzieciom przyjętym na wychowanie przez rodziców zastępczych.
Wysokość świadczenia

Jeżeli Twój stan zdrowia uległ pogorszeniu lub doznałeś uszkodzenia ciała, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może zostać przyznane w zwiększonej wysokości. Czynniki, które determinują kwotę świadczenia to:

 • rozmiar poniesionej krzywdy,
 • stopień pokrewieństwa,
 • siła więzi pomiędzy poszkodowanym a zmarłym.

Rozumiemy, że nawet największa rekompensata nie jest w stanie ukoić bólu po śmierci ukochanej osoby. Chcielibyśmy jednak pomóc Ci złagodzić go w możliwie dużym stopniu. Masz prawo do ubiegania się o świadczenie za przeżyte cierpienie. Jeżeli członkowie rodziny zmarłego w wyniku doznanego bólu wymagają leczenia, uzyskana kwota może pokryć koszty:

 • leczenia psychologicznego,
 • leczenia psychiatrycznego,
 • rehabilitacji.

Aby ułatwić Ci proces uzyskania pomocy, zajmiemy się wszystkimi prawnymi aspektami – zatroszczenie się o nie jest niezbędne, aby uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Przeanalizujemy wszystkie istotne czynniki w celu zdobycia najwyższej możliwej w Twojej sytuacji kwoty rekompensaty.

Nie rezygnuj ze swoich praw

Nie obawiaj się stresu związanego z formalnościami – wspieramy na każdym etapie dochodzenia o rekompensatę. O zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej możesz ubiegać się w ciągu 3 lat od dnia szkody, a jeżeli wypadek miał znamiona przestępstwa – nawet w ciągu 20 lat od momentu jego wystąpienia.

Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje polskie prawo. Pamiętaj, że śmierć bliskiej osoby to krzywda, za którą należy Ci się rekompensata. Krok po kroku pomożemy Ci w jej uzyskaniu.

Pozwól sobie i swojej rodzinie na powrót do życia sprzed wypadku – tak, jak zrobili to nasi klienci.

Poznaj historie klientów