Odszkodowania za błędy medyczne

Zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego? Chciałbyś uzyskać rekompensatę finansową, ale przepisy prawa są zbyt złożone? Wykorzystaj nasze doświadczenie – dla siebie!

Od blisko 7 lat pomagamy uzyskiwać wysokie odszkodowania za błędy medyczne. Samodzielne zdobycie rekompensaty jest możliwe, ale trudne i czasochłonne. Znamy swoją skuteczność, dlatego nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat wstępnych – najpierw odzyskujemy Twoje pieniądze.

Czy przysługuje mi odszkodowanie za błąd medyczny?

Jeżeli doznałeś szkody w następstwie nieprawidłowego postępowania lekarza, jesteś uprawniony do ubiegania się o świadczenie finansowe: odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Poza niezgodnością postępowania lekarza z wiedzą medyczną są również inne okoliczności uprawniające do uzyskania rekompensaty. Zalicza się do nich między innymi niedbalstwo czy lekkomyślność, które świadczą o nieumyślnej winie osoby wykonującej zabieg. Jeżeli w wyniku działań lekarza doszło do rozstroju zdrowia, obrażeń ciała lub nawet śmierci pacjenta, istnieje podstawa do uzyskania świadczenia.

Profesjonalna pomoc zwiększa szanse na uzyskanie odszkodowania

Do złożenia wniosku o finansową rekompensatę lub zadośćuczynienie niezbędna jest stosowna dokumentacja, która będzie świadczyła o popełnionym błędzie medycznym. To podstawa do wniesienia roszczenia. Profesjonalnie przygotowane dokumenty zawierają opis nieprawidłowej diagnozy czy też opinię na temat źle wykonanej operacji.

Bez tego rodzaju poświadczeń uzyskanie rekompensaty przez osobę poszkodowaną może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Pomagamy na każdym etapie postępowania – również w zbieraniu dokumentacji. Egzekwujemy odszkodowanie w imieniu naszych Klientów, dbając o ich komfort psychiczny i bezpieczeństwo.

Najczęściej prowadzimy sprawy, których podstawą roszczenia jest:

  • błędna diagnoza,
  • nieprawidłowe leczenie,
  • błąd podczas operacji,
  • zaniechanie leczenia.
Zadbaj o swoje prawa z pomocą ludzi, którym możesz zaufać. Pomogliśmy już setkom Klientów – poznaj historie z happy end’em i dołącz do ich grona.

Poznaj historie klientów