home office wypadek

Wypadek podczas pracy w home office – o odszkodowaniach w pigułce

Pokłosiem covidowych obostrzeń jest spopularyzowanie modelu pracy w home office. Choć odwołano już stan zagrożenia epidemiologicznego, wiele firm wciąż oferuje możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. O ile praca zdalna eliminuje konieczność dojazdów i kontaktów z innymi ludźmi – zupełnie nie wyklucza prawdopodobieństwa wypadków przy pracy. Jakie są warunki otrzymania odszkodowania w home office?

BHP w home office

O zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie pracy zdalnej dbasz sam. Pracodawca zwykle nie ma możliwości skontrolowania twoich warunków lokalowych. Do każdego stanowiska pracy tworzy natomiast ocenę ryzyka zawodowego oraz regulamin pracy zdalnej. Jeśli po zapoznaniu się z nim uznasz, że nie możesz zapewnić w domu właściwych odpowiednich warunków BHP – pracodawca nie powinien się zgodzić na wykonywanie przez ciebie pracy w modelu home office. Co ważne, od 17 listopada 2023 roku zmieniły się nieco przepisy dotyczące BHP w pracy zdalnej, do których pracodawcy muszą się dostosować w ciągu 6 miesięcy. Po stronie firmy jest zapewnienie ci możliwości pracy w odpowiedniej pozycji ciała (górna krawędź monitora na wysokości oczu, podnóżek itd.). Oprócz tego, jeśli pracujesz więcej niż 4 godziny dziennie przy komputerze, na podstawie zalecenia lekarza pracodawca dofinansowuje okulary lub soczewki kontaktowe.

Definicja wypadku przy pracy

Z wypadkiem przy pracy mamy do czynienia gdy:
  • Wykonywałeś/aś zwykłe czynności lub polecenia przełożonego;
  • Wykonywałeś/aś czynności na rzecz pracodawcy – nawet bez jego polecenia;
  • Byłeś/aś w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
Aby zdarzenie było uznane za wypadek, musi być nagłe, a jego skutkiem jest uraz lub nawet śmierć pracownika.

Wypadek w godzinach pracy zdalnej

Nie wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w godzinach pracy zdalnej można zaliczyć do wypadków przy pracy. Warunkiem jest, aby moment wypadku łączył się z pracą. Jeśli poślizgniesz się podczas wyjmowania prania z pralki i złamiesz nogę – nie będzie to wypadek przy pracy. Ale jeśli poślizgniesz się w drodze do drukarki – wtedy możesz już wnioskować o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Procedura zgłaszania wypadku przy pracy

Gdy doznasz urazu wskutek wypadku przy pracy, należy (o ile jesteś w stanie) jak najszybciej zgłosić zdarzenie pracodawcy. Niezbędne jest wtedy przeprowadzenie postępowania powypadkowego Podaj przy tym wszystkie okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Następnie pracodawca ustala z tobą (lub członkiem rodziny/domownikiem) termin przeprowadzenia oględzin. W tym celu powołany zostaje specjalny zespół powypadkowy. Jeśli zespół powypadkowy uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą żadnych wątpliwości, prawo pracy dopuszcza odstąpienie od dokonywania oględzin miejsca wypadku.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy zdalnej

Samo uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy zdalnej nie gwarantuje uzyskania odszkodowania. Co stanowi przeszkodę do uzyskania świadczenia?
  • Jako pracownik naruszyłeś/aś przepisy dotyczące ochrony zdrowia i życia.
  • Zdarzenie było skutkiem rażącego zaniedbania z Twojej strony.
  • W momencie zdarzenia byłeś/aś pod wpływem środków odurzających, napojów wyskokowych lub substancji psychoaktywnych.
Gdy uznano wypadek przy pracy w home office za nieszczęśliwy zbieg okoliczności, pokrzywdzonemu należy się jednorazowe odszkodowanie. Dokładną wysokość odszkodowania ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych po zakończeniu twojego leczenia oraz po ewentualnej rehabilitacji. Podstawą do wyliczeń jest 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (stałego lub długotrwałego).

Możliwość komentowania została wyłączona.