Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej:

  • współmałżonka,
  • dziecka,
  • ojca i matki,
  • nienarodzonego dziecka,
  • również szkody prenatalne.
Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej jest najczęściej przyznawane, gdy poszkodowani są powyżsi członkowie rodziny.
Rekompensata za pogorszenie sytuacji materialnej

Bliscy poszkodowanego, którzy wskutek jego śmiertelnego wypadku doznali gwałtownego pogorszenia sytuacji życiowej, mają prawo do otrzymania jednorazowego świadczenia finansowego. Jest ono rekompensatą za doznane szkody i przekazywane głównie jego dzieciom i współmałżonkowi. Do uzyskania odszkodowania uprawniony jest również konkubent i rodzice zmarłego, jednak decydujący jest występujący stopień pogorszenia ich sytuacji życiowej.

Warto mieć na uwadze, że bezpośredni aspekt finansowy występującej szkody nie jest w tej sytuacji jedynym czynnikiem, który decyduje o przyznaniu świadczenia. Pod uwagę brane są również straty pod postacią braku pomocy w wychowywaniu dzieci czy prowadzeniu gospodarstwa domowego (co również wiąże się z wydatkami, lecz pośrednio np. zatrudnienie opiekunki). Jeżeli członek bliskiej rodziny zmarłego doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z silnymi emocjami towarzyszącymi śmierci – również może uzyskać rekompensatę.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej najczęściej uzyskują osoby będące na utrzymaniu zmarłego, a wypadek spowodował pogorszenie ich sytuacji materialnej.

Rozumiemy, że ubieganie się o rekompensatę może być wyjątkowo trudnym procesem dla członków najbliżej rodziny zmarłego. Z tego powodu kompleksowo zajmujemy się procesami odszkodowawczymi: od właściwego skompletowania dokumentacji, która jest niezbędne do wniesienia roszczenia, aż po przyznanie decyzji o wypłacie świadczenia.

Nie wahaj się prosić o pomoc. Istniejemy, by Ci jej udzielić.

Skontaktuj się