Departament Odszkodowań sp. z o.o.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

pod numerem telefonu: 12 307 57 67

Departament Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy w Krakowie.