Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

Bliska Ci osoba odeszła wskutek wypadku lub wywołanego rozstroju zdrowia? Pomożemy uzyskać wsparcie dla Ciebie oraz Twojej rodziny.

Śmierć bliskiej osoby to przede wszystkim bardzo ciężkie przeżycie psychiczne i często spadek poziomu stopy życiowej. Ważną rolę odgrywa funkcja, którą pełnił w rodzinie poszkodowany. Jeżeli był jej żywicielem, a wskutek wypadku sytuacja życiowa jego bliskich uległa znacznemu pogorszeniu, mogą oni starać się o odszkodowanie.

Zajmujemy się nie tylko obecnymi przypadkami, prowadzimy również sprawy dotyczące zdarzeń do 20 lat wstecz. Jeżeli wypłacone świadczenie było nieadekwatne do rozmiaru poniesionej szkody lub osoby poszkodowane nie ubiegały się o nie, pomagamy w jego wyrównaniu czy też uzyskaniu.

W ramach udzielanego wsparcia pomagamy uzyskać:
  • rentę alimentacyjną dla bliskich, których zmarły utrzymywał finansowo,
  • zwrot kosztów pochówku, nawet przy uzyskaniu odszkodowania z ZUS,
  • zadośćuczynienie od sprawcy zdarzenia za wywołane cierpienie,
  • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa pogorszeniu.
Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania za rodzinną tragedię? Zajmiemy się tym za Ciebie.

Skontaktuj się