Odszkodowania dla rolników

Za wypadek w gospodarstwie rolnym przysługuje Ci odszkodowanie. Pomożemy uzyskać je szybko i sprawnie – bez wstępnych opłat i kosztów.

Odszkodowania dla rolnikówOdszkodowania dla rolników to świadczenia wypłacane osobom, które doznały obrażeń ciała wskutek wypadku w gospodarstwie rolnym. Warunkiem otrzymania rekompensaty finansowej jest wystąpienie czynników zewnętrznych, które zainicjowały zdarzenie.

Pomagamy nie tylko poszkodowanym podczas wykonywania prac gospodarczych na terenie będącym ich własnością, lecz również tym, którzy pracowali na terenie osoby ubezpieczonej. Jeżeli uszkodzenia ciała doznałeś poza gospodarstwem, lecz w wyniku spełniania obowiązków pracowniczych, również przysługuje Ci odszkodowanie.

Pamiętaj, że szkody w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym może ponosić nie tylko jego właściciel, ale również:

  • osoby będące z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • osoby pracujące na terenie gospodarstwa oraz wykonujące czynności związane z jego prowadzeniem.

Mogą one ubiegać się o rekompensatę finansową. Odszkodowania dla rolników zostaną im wypłacone z ubezpieczenia OC właściciela gospodarstwa i przysługują w przypadku zdarzeń, których następstwem jest:

  • śmierć,
  • trwałe uszkodzenie ciała, czyli kalectwo,
  • rozstrój lub znaczna utrata zdrowia,
  • uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Dla właścicieli gospodarstw ubezpieczenie OC to podstawowe zabezpieczenie w razie wystąpienia wypadku podczas wykonywania prac rolnych.

rekompensata finansowa dla rolników

O odszkodowania dla rolników ludzie ubiegają się głównie w sytuacjach, gdy osoba poszkodowana poniosła śmierć bądź doznała trwałego uszkodzenia ciała. Nie wszyscy wiedzą, że rekompensaty można domagać się również w przypadku zniszczonego mienia – prowadzimy tego rodzaju sprawy.

Z ubezpieczenia OC wypłacane są odszkodowania dla rolników. Standardowy pakiet obejmuje też pojazdy wolnobieżne i inne maszyny, które należą do właściciela. OC pokryje koszty szkód wypadku w gospodarstwie rolnym, również spowodowanego przez pracownika – powstałego w wyniku ruchu pojazdów należących do rolnika.

Czy za swoją krzywdę otrzymałeś już stosowną rekompensatę? Nasi Klienci tak!

Historie naszych klientów