Poślizgnięcia

Przyczyną Twojej kontuzji jest śliska nawierzchnia lub krzywy chodnik? Ten stan rzeczy wynika z zaniedbań właściciela nieruchomości? Pomożemy Ci uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę oraz ewentualne koszty leczenia – szybko i sprawnie.

Za wypadki zaistniałe w wyniku zaniedbań zarządców nieruchomości przysługuje stosowne odszkodowanie. Regulacje prawne nakładają obowiązek utrzymania w czystości chodników i terenów gminnych położonych wzdłuż nieruchomości. Wszelkie zanieczyszczenia, takie jak śnieg, lód czy błoto powinny zostać uprzątnięte. Jeżeli to one były powodem zdarzenia, w wyniku którego doznałeś obrażeń – pomożemy Ci w uzyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania.

Nie wiesz, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do otrzymania rekompensaty finansowej? Skorzystaj z bezpłatnej analizy i pomocy naszych pracowników – sprawdzimy, na jakie świadczenia możesz liczyć!

Bezpłatna analiza