Renta z OC sprawcy, kapitalizacja – Kraków

Jedną z usług świadczonych przez naszą firmę jest pomoc w uzyskaniu renty z OC sprawcy w Krakowie. Co to takiego? Mianem tym określa się świadczenie pieniężne, przysługujące osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym, które jest wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy. Ma ono na celu pokryć potrzeby poszkodowanego, jakie pojawiły się po stłuczce i są jej skutkiem. Tego typu renta może zostać przyznana przez ubezpieczyciela na stałe lub na czas ograniczony. Decyduje on o tym po zakończeniu leczenia, kiedy wiadomo, czy niedyspozycja osoby poszkodowanej będzie trwała, czy czasowa. Renta z OC sprawcy, kapitalizacja - Kraków

Komu przysługuje renta z OC sprawcy?

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że renta z OC sprawcy nie jest przyznawana każdemu, lecz dotyczy określonej grupy osób poszkodowanych. Ubezpieczyciel rozważa przyznanie renty między innymi wówczas, gdy leczenie poszkodowanego wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Chodzi tutaj o sytuację, w której niezbędne jest zagwarantowanie mu opieki po wypadku, pokrycie kosztów wizyt u lekarzy, dojazdów na konsultacje, przyjmowanych leków oraz specjalistycznego żywienia. Druga sytuacja, w której przyznana może zostać renta z OC sprawcy w Krakowie, to utrata przez poszkodowanego zdolności wykonywania zawodu, a co za tym idzie – zarabiania pieniędzy i utrzymywania rodziny. Tego typu świadczenie pozwoli danej osobie i jej najbliższym na godne życie po wypadku.

Kapitalizacja renty oraz renta alimentacyjna

W sytuacji, w której osoba pokrzywdzona jest niezdolna do pracy na dotychczasowym stanowisku, lecz mogłaby pracować w innej branży, może ona żądać od ubezpieczyciela tak zwanej kapitalizacji renty po wypadku z OC, czyli jednorazowego świadczenia wypłaconego w sumie np. za 10 kolejnych lat. Dzięki kapitalizacji renty w Krakowie, osoba poszkodowana dostaje z góry określoną kwotę większej wypłaty i może te środki przeznaczyć np. na leczenie za granicą, czy kosztowną rehabilitację. Poważny wypadek drogowy czy wypadek przy pracy zakończyć może się również śmiercią uczestników. W takiej sytuacji sprawca oraz jego ubezpieczyciel nie są zwolnieni z odpowiedzialności. Bliscy zmarłego, którzy byli na jego utrzymaniu, mają prawo wnioskować o przyznanie tak zwanej renty alimentacyjnej. Ubiegać mogą się oni również wtedy, gdy ich sytuacja życiowa po jego śmierci uległa pogorszeniu. W znaczącej części przypadków ubezpieczyciel przejmuje obowiązek wypłaty renty ubezpieczeniowej poszkodowanemu z OC sprawcy wypadku.

Nie wiesz jak uzyskać rentę z OC sprawcy, bądź jej kapitalizację? Pomożemy!

Skontaktuj się