Wypadek na rowerze a odszkodowanie

Jazda na rowerze stała się bardzo popularnym środkiem lokomocji, zaraz po samochodzie i komunikacji miejskiej. Z roku na rok przybywa ścieżek rowerowych czy miejsc wydzielonych tylko dla miłośników rowerów. Rowerzyści dzielą przestrzeń infrastrukturalną wraz z kierującymi pojazdami mechanicznymi, dlatego ich drogi krzyżują się, często w nieprzyjemnych sytuacjach. Według statystyk Komedy Głównej Policji w ubiegłym roku było aż 4 511 wypadków z udziałem rowerzystów, z tego 286 osób poniosło śmierć.

O czym powinniśmy wiedzieć w kwestii wypadku z udziałem rowerzysty?

Przy wypadkach z udziałem rowerzysty mówimy o odpowiedzialności deliktowej, która związana jest z art. 436 Kodeksu Cywilnego – posiadacz samochodu odpowiada za wszelkie szkody nim wyrządzone, o ile nie zostały one spowodowane tak zwaną siłą wyższą, wyłączną winą poszkodowanego lub przez osobę trzecią. W praktyce rowerzysta dochodzi swoich praw w momencie, gdy nie był sprawcą wypadku.

Kiedy rowerzysta może starać się o odszkodowanie?

Jeśli rowerzysta:

  • Poruszał się z miejscu wyznaczonym dla rowerzystów lub rowerzystów i pieszych (ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej);
  • W przypadku braku ścieżki poruszał się poboczem lub jezdnią (tylko, jeśli brak ścieżki i pobocza);
  • Nie był sprawcą wypadku;
  • Zachowywał należytą ostrożność przy poruszaniu się rowerem: a mimo to doszło do wypadku drogowego z jego udziałem, ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić należne mu odszkodowanie.

Jak zachować się na miejscu wypaku?

Pamiętajmy, że na miejsce wypadku należy niezwłocznie wezwać policję, która zajmie się udokumentowaniem wypadku (sporządzeniem notatki policyjnej, zdjęć). To zdecydowanie może ułatwi postępowanie w sprawie, jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania. Jeśli jesteśmy w stanie powinniśmy zasięgnąć informacji o kierowcy, świadkach. Jeśli czujemy się źle ważne będzie wezwanie karetki pogotowia na miejsce zdarzenia. Jeśli chodzi o powikłań, które ujawniły się później niż w samym dniu wypadku- należy niezwłocznie wybrać się do lekarza. Jeśli poszkodowany wymagał dłuższego leczenia, rehabilitacji można domagać się od TU zwrotu kosztów.

Dochodzenie swoich praw

Po zebraniu dokumentacji medycznej, raportu policji oraz wszelkich innych dowodów wypadku należy się wypłata odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku. Jeśli rower czy przedmioty osobiste (kask, plecak itp.) zostały zniszczone możemy również ubiegać się o rekompensatę za straty finansowe. 

Brak OC po stronie sprawcy – co w tym wypadku?

Jeśli okazało się, że sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC – nie należy popadać w panikę. Wypłatą należnego odszkodowania zajmie się w tym wypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Rolą UFG jest wypłata odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony przez policję.

Poszkodowany ma prawo do:

  • Zwrotu utraconych zarobków w wyniku wypadku i późniejszego leczenia (nawet, jeśli poszkodowany nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę);
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
  • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów na leczenie, czy opieki osób trzecich. 

Przyczynienie

Jeśli wina leży po obu stronach wówczas rowerzysta będzie miał tzw. przyczynienie do wypadku.  Jego odszkodowanie w tej sytuacji zostanie procentowo obniżone. Występuje to w sytuacjach, gdy rowerzysta np. nie posiadał kasku. Znaczna większość wypadków spowodowana jest jednak przez zawinienie kierowcy samochodem.

Możliwość komentowania została wyłączona.