Potrącenie pieszego

Stop Zaniżonym Odszkodowaniom w Polsce!

W Polsce ponad 85% kierowców przekracza dozwolone prędkości, co drastycznie przekłada się na ilość wypadków również z udziałem pieszych. Niestety są oni najbardziej narażeni na przykre skutki takich kolizji, często nie z własnej winy doznają różnych urazów.

Zostałeś potrącony przez samochód – sprawdź jak uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli na miejsce wypadku została wezwana policja, warto ustalić na jakim komisariacie policji będzie możliwe uzyskanie notatki policyjnej. Natomiast jeśli strony nie zdecydowały się wezwać policji należy pozyskać następujące informacje od kierującego pojazdem: dane osobowe sprawcy wypadku, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca ma zawarte ubezpiecznie OC, numer rejestracyjny, markę oraz model pojazdu. Bezpośrednio po wypadku należy bezzwłocznie udać się do najbliższego pogotowia ratunkowego, nie należy bagatelizować nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia i dokumentacja medyczna są niezbędne, aby móc ubiegać się o uzyskanie należnego odszkodowania.

Zakres należności jakie przysługują poszkodowanemu pieszemu po zaistniałym wypadku jest naprawdę bardzo szeroki i nie warto z niego rezygnować lub też wyrażać zgody na zbyt niskie odszkodowanie. Każda sprawa o potrącenie jest inna stąd można wnioskować o:

  • odszkodowanie w formie finansowej,
  • zwrot kosztów związanych z urazami powypadkowymi: leczenie, rehabilitacja
  • zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym,
  • zwrot kosztów transportu poszkodowanego i jego bliskich,
  • zakup sprzętów medycznych niezbędnych do funkcjonowania oraz adaptację mieszkania zgodnie z potrzebami poszkodowanego,
  • zwrot utraconych dochodów podczas przebywania na rekonwalescencji
  • rentę uzupełniająca (wyrównującą dochody osiągane przed wypadkiem oraz po jego wystąpieniu)

Zwracając się o pomoc do specjalistów zapewniacie sobie Państwo gruntowne przeanalizowanie sprawy oraz jej skuteczne prowadzenie od momentu kompletowania potrzebnej dokumentacji do finalizacji i otrzymania należnego odszkodowania.

Możliwość komentowania została wyłączona.