Przyczynienie do wypadku. Czy przyczynionemu do wypadku należy się odszkodowanie?

Potencjalne odszkodowanie a przyczynienie poszkodowanego.

Uczestnikami wypadków komunikacyjnych są sprawcy oraz poszkodowani. Najczęściej wina leży tylko i wyłącznie po stronie sprawcy, który przez swe nieodpowiednie zachowanie doprowadził do zdarzenia. Co w sytuacji gdy to niewłaściwie działanie Poszkodowanego miało decydujący wpływ na powstanie niebezpieczeństwa, które finalnie doprowadziło do wypadku? Czy takiej osobie należy się jakiekolwiek odszkodowanie?

Czym jest przyczynienie?

Jest to nieprawidłowe zachowanie Poszkodowanego, której stanowi jedną z okoliczności zdarzenia oraz bezpośrednio wpływa na powstanie wypadku. Przyczynieniem będzie także zaniechanie odpowiedniego działania, które mogłoby zapobiec wypadkowi. Przykładowo: stan nietrzeźwości, pozostawanie pod wpływem środków odurzających, niezapięte pasy bezpieczeństwa, brak kasku podczas jazdy na motocyklu, zbyt duża prędkość

Przyczynienie określa się procentowo. Następnie o ten procent pomniejszana jest kwota ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Warto podkreślić, iż brak wypłaty jakichkolwiek środków nastąpi tylko wtedy gdy zostanie stwierdzona wyłączna wina po stornie poszkodowanego.

Odszkodowanie pomimo przyczynienia.

Jaskrawy przykład stanowi historia jednego z naszych klientów. Pan Roman poruszał się rowerem. Okolica, w której jechał była słabo oświetlona, a sam poszkodowany miał niesprawne przednie światło. Jadący za nim samochód próbował wykonać manewr wyprzedzania. Jednak przy występującej słabej widoczności samochód z impetem najechał na rowerzystę, powodując szereg obrażeń. Ubezpieczyciel początkowo zamierzał wypłacić ledwie kilkaset złotych. Po wielotorowych, skomplikowanych negocjacjach prowadzonych przez naszych prawników przyczynienie klienta zostało pomniejszone, a po miesiącu Pan Roman mógł swobodnie wydatkować przyznane środki.

*dane klienta zostały celowo zmienione

Możliwość komentowania została wyłączona.