Czy za wakacje niezgodne z ofertą należy Ci się odszkodowanie?

Okres wakacyjny upływa wielu z nas pod znakiem urlopów, podróży. Według danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Polacy co raz chętniej urlop spędzają za granicą.

W 2017 r. liczba wyjazdów przekroczyła 115 milionów. Większość wczasowiczów powierza organizacje zagranicznego wyjazdu biurom podróży. Opcja ta jest bardzo wygodna, oszczędza na czasie i często obejmuje all inclusive. Niestety zdarza się też, że wymarzony urlop przeradza się w koszmar. Za małe pokoje, bród, zepsute jedzenie, zaśmiecone plaże sprawiają, iż chcemy jak najszybciej wrócić do domu. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak domagać się rekompensaty?

Jaką odpowiedzialność ponosi biuro podróży?

Biuro podróży będzie odpowiedzialne za zmarnowany urlop na podstawie przepisów, które nakładają na operatora odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

Wspomniana odpowiedzialność, może być wyłączona tylko w kilku przypadkach. Będzie to m.in. siła wyższa-czynniki, których operator nie był w stanie wcześniej przewidzieć jak powódź, strajk; działanie lub zaniechanie samego klienta czy działanie lub zaniechanie osób trzecich np. przewoźnika lotniczego.

Na jakie kwoty można liczyć?

Co do kwot należnych turystom za zmarnowany urlop, to skala ich waha się od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych, w myśl zasady im bardziej urlop był nieudany, tym większa rekompensata. Nie każda przesłanka będzie na tyle doniosła by odszkodowanie było wypłacone.

Orzecznictwo

Bardzo ciekawe orzeczenie wydał Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto. Sprawa dotyczyła małżeństwa, które domagało się równowartości połowy ceny zapłaconej za dwutygodniowy pobyt w Kenii oraz 3000 zł zadośćuczynienia. Sąd przyczynił się do żądania jedynie w części, a swoje stanowisko oparł na relacji Poszkodowanych z jednego z portali społecznościowych, na którym chętnie dzielili się chwilami z urlopu jak m.in. safari, kwitując wszystko pozytywnymi opisami.

Opisy te zdaniem sądu ewidentnie wyrażały zadowolenie oraz jednoznacznie zaznaczały, iż wyjazd sprawił małżeństwu przyjemność. Z kolei Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt IX Ca 978/18, przyznał kwotę 5006,15 zł.

Z uzasadnienia wynika, iż decydującym było znaczne odbieganie warunków zastanych przez gości od tych jakie są przyjęte dla standardów czterogwiazdkowego hotelu. Zastany na miejscu bród, karaluchy, zmusił Poszkodowanych do zmiany kwaterunku, dlatego Sąd uznał powództwo w całości.

Jak widać uzyskanie rekompensaty z powodu zmarnowanego urlopu jest jak najbardziej możliwe. Dlatego niezwykle istotne jest by każda nawet najmniejsza usterka, stan pokoju, łazienki był dokładnie udokumentowany. Działanie to jest konieczne dla skuteczności roszczenia dochodzonego na drodze prawnej.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.