Nowe koszty sądowe, a odszkodowania. Nowelizacja KPC

Zmiany w prawie, a odszkodowania.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w polskim prawodawstwie doszło do wielu istotnych zmian.

Czy i w jakim stopniu dotyczą one odszkodowań ?

Dla samych odszkodowań największe znaczenie ma nowelizacja ustawy o kosztach sądowych podpisana przez Prezydenta w lipcu 2019 r. Ustawa ta normuje kwestię dokonywania opłat sądowych. Co ważne bez realizacji opłat sprawie nie można nadać biegu. Warte podkreślenia jest to, iż w przypadku, gdy negocjacje nie wystarczają postępowanie sądowe jest jedynym możliwym sposobem na zwiększenie potencjalnej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Co to jest opłata stała i stosunkowa?

Wracając do samych opłat, ich wysokość zależy od rodzaju sprawy. Dla naszych klientów najważniejsze opłaty to stała i stosunkowa.

Opłata stała to niezmienna, odgórnie narzucona przez ustawodawcę kwota. Sytuacja taka dotyczy m.in. opłaty: w sprawie o czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem osoby małoletniej (600zł). W sprawie dokonania czynności w sprawie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie (600zł).

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1)           do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2)           ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3)           ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4)           ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5)           ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6)           ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7)           ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Opłata stosunkowa pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe od pisma inicjującego postępowanie w danej instancji (np. pozew, apelacja). Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów zarówno na drodze postępowania przedsądowego (polubnowego) jak i sądowego. Nasz zespół doświadczonych Radców Prawnych od ponad 10 lat reprezentuje klientów w zakresie odszkodowań w Polsce i za granicą.

Możliwość komentowania została wyłączona.