Odmowa wypłaty odszkodowania

Co w sytuacji kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania ?

Według obowiązujących zasad prawa cywilnego zakład ubezpieczeń ma obowiązek na wydanie decyzji w sprawie odszkodowania dla poszkodowanego w terminie 30 dni.

Termin ten biegnie od daty otrzymania zawiadomienia w TU o powstałej szkodzie.

Co jednak jeśli zgromadzone dokumenty nie wystarczyły, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty środków w całości lub znacząco zaniżył ich wartość?

 Należy pamiętać, iż taka decyzja nie jest ostateczna i można się od niej odwoływać.  Poprzez poszkodowancyh często odmowa kojarzona jest z koniecznością wstąpienia na drogę sądową. Nic bardziej mylnego, jest jeszcze możliwość wniesienia ponownej reklamacji w formie merytorycznej.

 Ten krok warto wykonać przy współpracy z wykwalifikowanym pełnomocnikiem. Profesjonalna kancelaria poprowadzi sprawę w najkorzystniejszy dla poszkodowanego sposób. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz mnogości rozwiązanych przypadków, kancelaria wykorzysta wszystkie możliwości prowadzące do uzyskania jak największego odszkodowania bez wstępowania na drogę sądową.

Dosałeś odmowę wypłaty odszkodowania? Ubezpieczyciel zaniżył wypłaty?

Nasz dział prawny przeanalizuje Pańswta sprawę bezpłatnie.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.