Wypadek w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek przy Pracy - kiedy występuje Wypadek przy pracy definiujemy jeśli zdarzenie miało miejsce: ...