Renta z OC sprawcy, kapitalizacja – Katowice

Wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie wie, że może otrzymać rentę z OC sprawcy. Często przecież zdarza się, że odniesione urazy negatywnie wpływają nie tylko na zdrowie, ale też na finanse ofiary. Co zrobić, gdy leczenie po wypadku jest kosztowne, a powrót do pracy niemożliwy? Jak zapewnić sobie stabilną sytuację majątkową? Należy zgłosić się do naszej firmy, aby jako mieszkaniec Katowic uzyskać pomoc w ubieganiu się o rentę z OC sprawcy.

Komu przysługuje renta z OC sprawcy?

Trzeba pamiętać, że taka renta należy się tylko określonej grupie poszkodowanych i nie wszystkim zostanie przyznana. Do ubezpieczyciela z wnioskiem o przyznanie renty mogą zgłosić się osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń wymagających kosztownego leczenia, w tym wielu wizyt lekarskich, konsultacji, dojazdów na specjalistyczne badania i rehabilitację oraz kosztów związanych z przyjmowaniem dodatkowych leków. O rentę z OC sprawcy może starać się jeszcze jedna grupa poszkodowanych, a mianowicie ludzie, którzy w wyniku wypadku stracili zdolność wykonywania zawodu, a w konsekwencji – jedyne źródło dochodu. Renta pozwoli im, a także ich rodzinom godnie żyć do czasu powrotu do sprawności.

Kapitalizacja renty i renta alimentacyjna

Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku, m.in. na terenie Katowic, utraciła tymczasowo zdolność do wykonywania zawodu, ale istnieje szansa powrotu lub pracy w innej branży, może żądać kapitalizacji renty po wypadku z OC sprawcy. Oznacza to, że ubezpieczyciel musi wypłacić jednorazowe świadczenie będące sumą rent za dłuższy okres (np. 10 lat). Kwotę tę należy przeznaczyć na terapię, która pomoże przywrócić sprawność pokrzywdzonego na tyle, by mógł wrócić do dawnej pracy lub zacząć zarabiać w inny sposób. Co w przypadku śmierci poszkodowanego? To nie zwalnia sprawcy i jego ubezpieczyciela z odpowiedzialności. Rodzinie zmarłego, będącej na jego utrzymaniu, należy się tak zwana renta alimentacyjna. W większości przypadków obowiązek wypłaty renty poszkodowanemu w wypadku przejmuje ubezpieczyciel sprawcy.

Zapytaj nas lub zgłoś wypadek

Uzupełnij formularz, a my bezpłatnie zweryfikujemy Twoje zgłoszenie i postaramy się uzyskać należne odszkodowanie.