wypadek autokaru -jak uzyskać odszkodowanie

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku autokaru?

Wypadki autokarów zawsze odbijają się szerokim echem w mediach. Doniesienia o ilości rannych (i bywa także niestety, że ofiar śmiertelnych) elektryzują społeczność. Najczęściej to bliscy, rodzina i znajomi chcą się dowiedzieć szczegółów zdarzenia. Tak było chociażby w przypadku niedawnego zdarzenia, gdy w Niemczech miał miejsce wypadek autokaru z Polakami na pokładzie. Warto być świadomym co robić, kiedy coś takiego przydarzy się Tobie i to właśnie Ty będziesz uczestnikiem takiego zdarzenia drogowego. Jakie są Twoje prawa w przypadku wypadku komunikacyjnego i jaka jest procedura postępowania?

Odszkodowanie za wypadek autokaru w Polsce

W większości krajów to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody doznane przez pasażerów. W Polsce zasady te reguluje artykuł 62 ustawy Prawo Przewozowe. Według tej ustawy, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody z pewnymi zastrzeżeniami. Otóż odpowiedzialność firmy przewozowej ogranicza się jedynie do nienależytego wywiązania się z umowy przewozu. Ustawa chroni w ten sposób pasażerów przed konsekwencjami opóźnienia przyjazdu bądź przedwczesnego odjazdu autokaru.

W sytuacji, w której doszło do wypadku autokaru odpowiedzialność za szkody, których doznali pasażerowie, przewoźnik ponosi na zasadzie ryzyka. Nie ponosi za nie odpowiedzialności w trzech sytuacjach: działania siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej lub wyłącznej winy samego poszkodowanego.

I tutaj musisz wiedzieć, że:

  • Możesz się domagać odszkodowania z OC przewoźnika lub z OC innego kierowcy, który spowodował wypadek.
  • Jeżeli konsekwencją wypadku jest uszkodzenie ciała, a miałeś/aś wykupione np. ubezpieczenie NNW, możesz dochodzić odszkodowania z więcej niż jednego tytułu.

Aby uzyskać odszkodowanie, musisz przejąć inicjatywę. Najczęściej nikt nie będzie chciał go wypłacić bez starań poszkodowanych lub ich pełnomocników. Formalności trzeba dopełnić samemu, a pasażerowie mogą dochodzić swoich praw na podstawie ważnej umowy przewozu bądź biletu potwierdzającego udział w podróży. W przypadku wycieczek objazdowych umowa przewozu jest zawierana w momencie podpisania umowy na świadczenie usług turystycznych z biurem podróży. Warto wiedzieć, że zawarcie umowy przewozu następuje przez samo wejście do pojazdu, więc pasażer nieposiadający biletu lub taki, który nie wykupił wycieczki, ale znalazł się w autokarze, który uległ wypadkowi, również może dochodzić praw do odszkodowania.

Odszkodowanie za wypadek autokaru za granicą

Jeśli wypadek ma miejsce za granicą, to poszkodowanym również przysługuje odszkodowanie. W celu ochrony interesów poszkodowanych w wyniku takich zdarzeń powstał System Zielonej Karty. Ma on na celu ułatwienie procedury likwidacji szkody w przypadku wypadków zagranicznych. Obecnie Zielona Karta obejmuje prawie wszystkie rynki ubezpieczeniowe w Europie oraz rynki Maroka, Tunezji, Iranu, Izraela i Azerbejdżanu. W sumie składa się z ok. 50 Biur Narodowych. System funkcjonuje od 1953 roku i jego misją jest zapewnienie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Pomoc obejmuje uzyskiwanie odszkodowań za szkody spowodowane przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą. W razie wypadku w którymś z tych państw, procedura ubiegania się o odszkodowanie jest dużo prostsza. Postępowanie likwidacyjne może być prowadzone w Polsce, co usprawnia i skraca cały proces, bez konieczności tłumaczeń i prowadzenia sprawy w obcym systemie prawnym. Należy jednak pamiętać, że likwidacja szkody zależy od wielu kwestii, takich jak kraj i miejsce zdarzenia. I choć Zielona Karta wprowadziła wiele ułatwień, nie oznacza to wcale, że obędzie się bez formalności. Firma przewozowa będzie prawdopodobnie próbowała podważyć odpowiedzialność lub udział poszkodowanego w danym zdarzeniu. Samodzielne uzyskanie odszkodowania jest możliwe, ale wymaga cierpliwości i wiedzy.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek w czasie podróży autokarem

Nie da się ukryć, że wypadek autokaru jest trudnym zdarzeniem pod wieloma względami, również w kwestii postępowań odszkodowawczych. Odszkodowania nie są przyznawane automatycznie, zaś ich wysokość  niejednokrotnie nie odpowiada zakresowi szkody. Jeśli czujesz, że procedura Cię przerasta i przez brak informacji lub własne niedopatrzenie stracisz szansę na odszkodowanie, warto zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej. Specjaliści z Departamentu Odszkodowań, dysponując wiedzą i doświadczeniem mogą bezpłatnie ocenić, czy i na jakie odszkodowanie może liczyć osoba poszkodowana. Oceniają rozmiar szkody, zgłaszają sprawę w imieniu Klienta do odpowiednich organów, pomagają zebrać kompletną dokumentację, negocjują wysokość świadczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a także mogą reprezentować Twoje interesy w sądzie.

Artykuły o odszkodowaniach w innych wypadkach komunikacyjnych przeczytasz tutaj i tutaj.

Zapraszamy do kontaktu:

nr tel. 12 307 57 67

Możliwość komentowania została wyłączona.